Opis projektuHistoria projektu o nazwie „Morskie Opowieści – stworzenie infrastruktury technicznej ogólnodostępnych sieci bezprzewodowych i dostępnych Publicznie Punktów Dostępu do Internetu”, realizowanego dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego  na lata 2007-2013, rozpoczyna się na Akademii Morskiej w Szczecinie w dniu 4 listopada 2011 roku.
4 listopada w Sali Tradycji odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinasowanie projektu przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza oraz JM Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Stanisława Gucmę rozpoczynające jego realizację przez Uczelniane Centrum Informatyczne Akademii Morskiej w Szczecinie.

Projekt realizuje podstawowy cel współczesnego szybko rozwijającego się społeczeństwa informacyjnego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do Internetu a przede wszystkim pozwoli społeczności lokalnej na elastyczny, dynamiczny rozwój i łatwe dostosowanie się do wymogów nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy. Realizacja projektu pozwoli na łatwy i nieograniczony dostęp do Internetu a co za tym idzie do informacji, komunikacji i wiedzy.

Realizacja projektu podzielona jest na następujące etapy:

 1. Stworzenie infrastruktury technicznej umożliwiającej uruchomienie otwartych, dostępnych publicznie punktów dostępu do Internetu za pomocą sieci bezprzewodowej WiFi – tzw. Hotspot’ów.
  Sieć zostanie zaimplementowana we wszystkich budynkach Akademii Morskiej w Szczecinie oraz w Świnoujściu oraz tereny bezpośrednio przylegające do budynków uczelni.
 2. Utworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu w postaci tzw. Kiosków Multimedialnych czyli samodzielnych, podłączonych do Internetu stanowisk komputerowych (tzw. PIAP-ów) dostępnych publicznie.
 3. Utworzenie PIAP-ów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych w następujących lokalizacjach:
  • Wydział Mechaniczny; ul. Podgórna 51; Szczecin
  • Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich; ul. Szczerbcowa 4; Szczecin

Wszystkie etapy projektu zostaną wykonane w następujących lokalizacjach:
 • Budynek Główny; ul. Wały Chrobrego 1-2; Szczecin
 • Wydział Mechaniczny; ul. Podgórna 51; Szczecin
 • Dom Studencki „Pasat”; ul. Starzyńskiego 9; Szczecin
 • Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego; ul. Ludowa 8 (Debogórska); Szczecin
 • Obiekt Dydaktyczny; Ul. H. Pobożnego 11; Szczecin
 • Wydział Nawigacyjny; ul. Żołnierska 46; Szczecin
 • Morskie Ośrodek Szkoleniowy i Dom Pracy Twórczej; ul. Komandorska 5, 5a; Świnoujście,
 • Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich; ul. Szczerbcowa 4; Szczecin.
 
Termin zakończenia prac budowlanych przewiduje się na 31.10.2012 r., a zakończenie testów i powszechne udostepnienie usługi WiFi oraz Publicznych Punktów Dostępu do Internetu planowane jest na marzec 2013 r.

Po zakończeniu testów i udostępnieniu ww. usług planowany jest Happening na którym, społeczność lokalna zostanie poinformowana na temat zrealizowanego projektu, funduszach z których inwestycja była możliwa oraz o udostepnieniu usługi nieograniczonego dostępu do Internetu w obrębie wszystkich budynków Akademii Morskiej w  Szczecinie.