Akademia Morska w Szczecinie - Strona Główna
 

 

Instrukcje UCI

Od 01.11.2010 obowiązuje Regulamin informatyczny Akademii Morskiej w Szczecinie, wprowadzony Zarządzeniem JM Rektora nr 30/2010.
 
Od 01.03.2016 obowiązuje Zarządzenie 4/2016, które zniosło poprzednie zarządzenia -
do pobrania, plik pdf.
 
Pełna treść regulaminu Informatycznego dostępna jest tu –
do pobrania, plik pdf.
 
Dokumentem nadrzędnym nad Regulaminem Informatycznym jest „Polityka bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych Akademii Morskiej w Szczecinie”, aktualna wersja 
do pobrania, plik .pdf 1 MB
 
Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje, które dotyczą zagadnień poruszanych w Regulaminie Informatycznym: