Zasady logowania do systemów informatycznych dostępnych w AMS

Informacja o systemach informatycznych dostępnych dla studentów i zasadach logowania
1.       Strona Wirtualna Uczelnia
a.       adres: https://wu.am.szczecin.pl
b.      login: nr_albumu
c.       hasło startowe: PESEL
d.      hasło to można zmienić na stronie https://reset.am.szczecin.pl
 
2.       Poczta studencka
a.       adres: http://poczta.s.am.szczecin.pl
b.      login: nr_albumu(at)s.am.szczecin.pl
c.       hasło: takie jak do Wirtualnej Uczelni, synchronizowane po 5 minutach od zmiany hasła.
d.      instrukcja logowania na stronie uci.am.szczecin.pl w dziale Studenci
 
3.       Sieć bezprzewodowa AM_STUDENT
a.       dostępna na terenie wszystkich obiektów AM
b.      login: nr_albumu
c.       hasło: takie jak do Wirtualnej Uczelni
d.      instrukcja konfiguracji sieci: http://uci.am.szczecin.pl/sieci
 
4.       Sieć przewodowa w Domach Studenckich AM
a.       dostępna w DS Pasat i DS Korab
b.      login: nr_albumu
c.       hasło: takie jak do Wirtualnej Uczelni
 
5.       Strona systemu Microsoft Azure Dev Tools for Teaching (pobieranie oprogramowania Microsoft)
a.       adres: https://aka.ms/devtoolsforteaching
b.      login: nr_albumu(at)s.am.szczecin.pl
c.       hasło: takie jak do poczty studenckiej
d.      opis: http://uci.am.szczecin.pl/imagine
 
6.       Strona Wirtualny Akademik (składanie wniosków o akademik)
a.       adres: http://akademik.am.szczecin.pl
b.      login: PESEL
c.       hasło startowe: należy utworzyć nowe hasło poprzez funkcję „Przypomnij/Aktywuj hasło”, jako email należy podać adres poczty studenckiej
 
7.       Katalog ALEPH (Biblioteka AMS)
a.       adres: http://aleph.am.szczecin.pl/
b.      login: ID czytelnika (jednolity 8-cyfrowy numer tj. numer albumu poprzedzony zerami)
c.       hasło: lokalne, ustalane przy podpisywaniu deklaracji, reset tylko przez panie w pok. 513 (BG)